Kommunenivå

- øverste politiske ledelse

Her ligger overordnede strategier, planer og prosedyrer som støtter opp under tverrfaglig samarbeid og viser hvordan arbeidet skal prioriteres over tid i Hadsel kommune.